In 1634 werd het besluit genomen Amsterdam uit te breiden in het IJ met een eiland in de Oude Waal. In 1646 werden de eerste percelen vrijgegeven, het Waalseiland moest een rustige plek worden voor de gegoede burgerij. De percelen kostten dan ook het dubbele van wat op Rapenburg werd gevraagd en er was geen ruimte voor de vestiging van pakhuizen of bedrijvigheid. De aanpak was een succes en werd later gekopieerd richting de ‘Gouden Bocht’.

Fig 1 Begin Gouden Eeuw De Oude Waal op de kaart van Balthasar Florisz. van Berckenrode uit 1625. De waal is nog in bedrijf en heeft nog geen plaatsgemaakt voor het Waalseiland.
Fig 2. In een herdruk van Balthasar Florisz. van Berckenrodes kaart uit 1657 is het Waalseiland wel ingetekend.
Door Balthasar Florisz. van Berckenrode – Detail of File:Balthasar Florisz. van Berckenrode – Amsterdam (1625) 3-1.jpg, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19430366

Eldert Tjaerts, hij ging zich later Eldert de Weer Wit  noemen, begon in 1649 aan de bouw van hoekerf Binnenkant-Buiten Bantammerstraat. Eldert Tjaerts doet grote koopmanszaken op Bergen in Noorwegen. Tal van notariële akten daaromtrent bleven bewaard. Er blijkt daaruit al, dat stokvis een van de allerbelangrijkste waren is, waarin hij handelt. Binnenkant 17 is het originele woongedeelte van de familie. De bovenste verdiepingen diende als opslag voor de; stokvis, noten en levertraan. Hiermee werden de schepen van de V.O.C. bevoorraad voor de lange tocht naar het oosten.

Fig 1 Begin Gouden Eeuw De Oude Waal op de kaart van Balthasar Florisz. van Berckenrode uit 1625. De waal is nog in be

In 1786 bestelde Hendrik Pook van Baggen, een kapitein bij de V.O.C. een servies in Canton, China. In de 17de en 18de eeuw was China de enige in de wereld die porselein kon maken. Er zijn in 200 jaar ongeveer 500 serviezen met familiewapen voor de Nederlandse markt gemaakt. Je kon met het ontwerp voor jouw servies naar het kantoor van de V.O.C.. Jouw bestelling ging per schip naar Canton (12-18mnd), aldaar werd het in 12 maanden geproduceerd en kwam het uiteraard per boot weer terug. De bestelling was dus even onderweg, Hendrik overleed gedurende deze periode. En zo kwam het familie servies op de Binnenkant 17 terecht bij de broer van Hendrik; Abraham Pook van Baggen.

Chinese Armorial Porcelain for the Dutch Market – 2007 Dr. Jochem Kroes

Omstreeks 1959 vestigd de Luxe Papierhandel voorheen Nijkerk & Cohen zich op de Binnenkant 17. Zoals gebruikelijk in die tijd word dit op de gehele gevel geschreven.